GRATIS OPHALEN BIJ MEER DAN 80 WINKELS

 GRATIS LEVERING VANAF 50€*

 ONZE BLACK FRIDAY AANBIEDINGEN

Club Malin Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens

Wij weten dat u waakzaam bent over het gebruik van uw persoonlijke informatie. Wij danken u dan ook voor uw vertrouwen in Trafic, dat uw privacy nauwgezet respecteert.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming ?

De verwerking van de persoonsgegevens die aan Trafic worden meegedeeld in het kader van Club Malin, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Sogesma SA, Rue de Capilône, n°6, 6220 Heppignies (België).

De gedelegeerde voor gegevensbescherming is Jacques Folon, te bereiken op privacy@trafic.com.


Wie zijn de ontvangers van de gegevens ?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor : 

 • Het personeel van Sogesma SA dat het nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie
 • Het bedrijf Freedelity (bij wie u een privacybeleid hebt ondertekend toen u zich registreerde)
 • Een partner aan wie wij de verzending van e-mail of sms-campagnes uitbesteden

 

De contracten tussen Trafic en zijn partners voorzien nauwgezet in de eerbiediging van de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving.


Welke klanteninformatie verzamelt Trafic?

 • Wij verzamelen de volgende gegevens :
 • Naam en achternaam
 • Thuisadres
 • E-mailadres (dit is het communicatiekanaal tussen de leden en Trafic)
 • Telefoonnummer (als u wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen)
 • Nummer identiteitskaart en nationaliteit
 • Geslacht, geboortedatum en geboorteplaats
 • Aankopen die u heeft gedaan met de Club Malin

 

Wat zijn de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verrichte gegevensverwerking?

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden :

 • Verzamelen van gedane aankopen
 • Om onze bestanden bij te werken
 • Om uw klantenvoordelen gekoppeld aan de Club Malin te beheren
 • Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren
 • Met u communiceren over uw aankopen en tevredenheidsonderzoeken
 • U gerichte reclame sturen op basis van uw aankopen
 • Uitvoeren van statistische studies

 

Als wij uw gegevens voor een ander doel wensen te gebruiken, zullen wij vooraf contact met u opnemen om een wijziging van ons contract te ondertekenen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de overeenkomst waarbij u zich hebt ingeschreven voor de Club Malin door dit beleid en de algemene voorwaarden van de Club Malin te aanvaarden.


Wordt er een profiel gemaakt ? 

Op basis van de informatie waarover wij beschikken, voeren wij profileringsoperaties op onze klanten uit die beperkt zijn tot de analyse van de gedane aankopen en de verzending van reclame en commerciële aanbiedingen die op deze analyses zijn afgestemd.


Is mijn persoonlijke informatie beschermd ?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving over privacy en gegevensbescherming. Wij hebben met onze onderaannemers contracten gesloten waarin zij ons verzekeren dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wij dragen geen gegevens over buiten de Europese Unie


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden door ons bewaard voor de duur van uw lidmaatschap van de Club Malin en zullen 5 jaar na het einde van uw lidmaatschap niet meer toegankelijk zijn. Alleen voor boekhoudkundige doeleinden worden uw gegevens door ons bewaard tot 10 jaar na uw laatste aankoop.


De gegevens van personen die met het contractuele lidmaatschap van Club Malin zijn begonnen, en die hun inschrijving niet hebben gevalideerd, worden maximaal 5 maanden bewaard als de betrokkene zijn lidmaatschap van Club Malin niet van tevoren heeft bevestigd. Na 5 maanden worden deze gegevens vernietigd en zullen ze nooit meer door Trafic of Freedelity worden gebruikt, aangezien de persoon niet contractueel gebonden is. In dit geval had de betrokkene de mogelijkheid om, alvorens persoonsgegevens in te voeren, de lidmaatschapsovereenkomst van Club Malin te raadplegen, hetzij in de terminal, hetzij aan de hand van de informatie op de folder die bij de kassa wordt overhandigd.


Tot welke informatie heb ik toegang ?

U hebt het recht, door uw identiteit te bewijzen, om ons te verzoeken om een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en portabiliteit overeenkomstig de geldende regelgeving.

U kunt ons op elk moment vragen u geen e-mails meer te sturen of telefonisch contact met u op te nemen. U kunt de contractuele relaties met Club Malin ook opschorten overeenkomstig de algemene voorwaarden.


Zal dit beleid mettertijd veranderen?

Wij kunnen de regels in dit beleid wijzigen en wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten. Kijk regelmatig op de website https://www.trafic.com/club-malin voor de meest recente versie van dit beleid, de datum van de actualisering wordt bovenaan het document vermeld.

Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen wij u opnieuw contacteren om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen en u te vragen ze goed te keuren.


HOE DIEN IK EEN KLACHT IN?

Als u een klacht wilt indienen over de bescherming van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@trafic.com. Als u van mening bent dat u niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

Bezig met laden...
Betaal veilig en snel met via Mollie